Sắm Iphone giá rẻ bát ngờ

Sắm Iphone giá rẻ bát ngờ

- Thời gian áp dụng: Từ 13/02/2020 đến 30/10/2020

- Phạm vi áp dụng: Toàn bộ khách hàng

Chương trình lên đời iPhone hỗ trợ lên đời máy giá tốt nhất Hà Nội

Phạm vi áp dụng :

Áp dụng với tất cả khách hàng  khi mua iPhone tại ĐẠI ĐOÀN GIA với Ưu đãi đặc biệt bất ngờ nếu đặt qua APP

Thời gian diễn ra :

Từ ngày 13.2 – 31.05.2020
FacebookInstagramYoutubeTwitterGoogle+Linkedin