Hội thi Tết sum vầy với các hoạt động gói bánh trưng và bày mâm ngũ quả là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, Ban Giám đốc, công đoàn Công ty Đại Đoàn Gia tham gia trách nhiệm các nhiệm vụ Chính trị được giao. Cũng với đó, công ty Đại Đoàn Gia đã hưởng ứng và tham gia tích cực trong hội thi.

Tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 do Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức, Công đoàn Công ty Cổ phần Đại Đoàn Gia tham gia thi trình diễn gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả nhằm khơi dậy nét văn hóa truyền thống.

Tại hội thi, Đại Đoàn Gia đại diện cho khối Doanh nghiệp, thi gói bánh trưng và bày mâm ngũ quả cùng với các đội đến từ khối Cơ quan.